Prywatność i pliki cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Robimy wszystko, co w naszej mocy, abyś czuł się u nas bezpiecznie i oświadczamy, że podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są szyfrowane na naszych serwerach.

Operator

Administrator danych osobowych zgodnie z § 5 lit. o) ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (wanej dalej „Ustawą¨) jest Jozef Macho A-J-SED ID: 40364992 oparty Horné Štitáre 212, 95603 Horné Štitáre Slovensko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).


Dane kontaktowe operatora to:
adres: Horné Štitáre 212, 95603 Horné Štitáre Slovensko
email: info@leam.sk

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i dlaczego ich potrzebujemy

Zapytania ofertowe,
wyceny i zapytania z formularzy internetowych

 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • E-mail

Newsletter

 • E-mail

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i dlaczego ich potrzebujemy dotyczy sklepu internetowego

Zaloguj się
do serwisu

 • E-mail
 • Hasło

Zarejestruj się
i dokonać zakupu na stronie

 • Nazwa a priezvisko
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu
 • E-mail

Rozliczenie
i dane ekonomiczne

 • Nazwa firmy
 • Adres rozliczeniowy
 • ID
 • NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
 • NUMER VAT

Newsletter

Użytkownik może zapisać się do newslettera, podając swoje dane osobowe i tym samym wyrażając zgodę na ich przetwarzanie w następujących celach marketingowych (informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach lub konkursach). Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rezygnacji z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość e-mail.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

W celu ochrony przekazywanych nam danych osobowych wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, bezpieczeństwa i organizacyjne zgodnie z wymogami i przepisami obowiązującego prawa. Wszystkie dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane na bezpiecznych serwerach danych.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między nami oraz do dochodzenia roszczeń w ramach tego stosunku umownego. 

Musimy przechowywać dane osobowe, które są niezbędne do wykonania wszystkich naszych obowiązków wynikających z przepisów ustawowych, przez okres określony w odpowiednich przepisach, niezależnie od zgody udzielonej przez użytkownika. W przypadku dokumentów podatkowych i księgowych okres ten wynosi zazwyczaj 10 lat.

W przypadku działań marketingowych lub w innych przypadkach, na które użytkownik wyraził zgodę, będziemy przechowywać jego dane do momentu wycofania zgody.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma szereg praw związanych z ochroną danych, z których może skorzystać:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
 • prawo do uzupełnienia lub sprostowania danych osobowych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do wniesienia skargi
 • prawo do przenoszenia danych

Prawo do uzupełnienia i sprostowania danych

Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe, możesz je poprawić bezpośrednio w ustawieniach konta użytkownika lub skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem info@leam.pl, aby zażądać ich poprawienia i uzupełnienia. 

Dostęp do danych

Użytkownik ma prawo poprosić nas o przegląd danych, które przetwarzamy na jego temat, w jakim celu, komu je udostępniamy i jak długo będziemy je przechowywać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@leam.pl. 

Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat, o ile spełnione są następujące warunki i nie ma to wpływu na dane, których przechowywanie jest wymagane przez prawo (np. faktury):

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone
 • użytkownik wycofał swoją zgodę, na podstawie której dane osobowe były przetwarzane, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • Powodem usunięcia danych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa, szczególnych regulacji lub umowy międzynarodowej
 • Dotyczy danych osobowych osoby w wieku poniżej 16 lat

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • użytkownik sprzeciwia się dokładności danych osobowych, do czasu zweryfikowania dokładności danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem
 • nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń prawnych
 • użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z poprzednim ustępem.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania na podstawie niniejszych postanowień. Użytkownik ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, jeśli uważa, że jego dane osobowe były przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Pliki cookie

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej witryny, czasami przechowujemy na Twoim urządzeniu małe pliki danych, zwane plikami cookie. Jest to powszechna praktyka w przypadku większości dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas jej przeglądania. Za pomocą tego pliku witryna internetowa przechowuje informacje o działaniach i preferencjach użytkownika (takich jak poczta e-mail, język, filtrowanie, sortowanie, wyszukiwanie, zakupy) przez określony czas, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać przy następnej wizycie w witrynie lub przeglądaniu jej poszczególnych stron.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Witryny te wykorzystują pliki cookie do zapamiętywania danych logowania, produktów umieszczonych w koszyku, w celu lepszego dostosowania reklam do zainteresowań odwiedzających, do podstawowych funkcji witryny oraz do danych statystycznych dotyczących odwiedzin witryny.

Jak kontrolować pliki cookie

Użytkownik może kontrolować lub usuwać pliki cookie według własnego uznania - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wikipedia.org.Można usunąć wszystkie pliki cookie przechowywane na komputerze, a większość przeglądarek można ustawić tak, aby uniemożliwić ich przechowywanie. Jeśli jednak to zrobisz, być może będziesz musiał ręcznie dostosować niektóre ustawienia za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

Jak odmówić korzystania z plików cookie

Korzystanie z plików cookie można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie od ustawień początkowych.

Analityczne pliki cookie

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi Google Analytics świadczonej przez Google, Inc. („Google¨). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie.

Usługa Google Analytics jest rozszerzona o powiązane funkcje reklamowe udostępniane przez Google, a mianowicie:

- raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google,
- remarketing (wyświetlanie reklam w sieci treści na podstawie wyświetleń produktu),
- rozszerzone raportowanie demograficzne (raportowanie anonimowych danych demograficznych).

Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności, odwiedź https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, a aby zrezygnować z tych plików cookie, możesz zainstalować dodatek do oprogramowania dostępny tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.